Rrugëtimi Image

Rrugëtimi

Hapni Historinë e Biblës

Hidhni një hap më tej në udhëtimin tuaj të besimit

Dhiata e Vjetër. Dhiata e Re. Psalmet dhe Proverbat. Ndonjëherë është e vështirë të dish se ku të fillosh. Kur udhëtojmë, ne mbështetemi në hartat dhe sistemet e navigimit për të na çuar nëpër fshat dhe në destinacionin tonë. The Drive është një turne me 30 seanca me guidë që eksploron peizazhin e bukur dhe të pabesë të gjithë historisë së Biblës. Ky udhëtim do t'ju çojë në luginat e Dhiatës së Vjetër, majat e lavdisë së Jezusit dhe ulje-ngritjet e jetës së krishterë. Bibla shtrihet në mijëra vjet, por kjo qasje e thjeshtë dhe e udhëhequr e bën atë të ndihet si një makinë e shpejtë deri në rrugë.

Take the First Step to Open Your Bible

Join 35,000+ people who get ‘Open Today’. Every Wednesday you’ll get resources designed to inspire, encourage, and challenge you in opening your Bible.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.